Vidar Hop Skyssbåter AS

Vidar Hop Skyssbåter AS er eit reiarlag som driv skyssbåtservice innan ambulanse, passasjerruter, charter og opplevingsturar. Selskapet er heimehøyrande i Solund kommune med base i kommunesenteret Hardbakke.

Familien Hop har drive med båtambulanse i Solund kommune sidan 1971. Ambulansebåten MS Solund dekkjer jdag Solund og Gulen kommune. Som ein del av ambulansedrifta har selskapet to ambulansebilar i drift. Ein er stasjonert på hovedøya i Solund med base på Hardbakke ved ambulansebåten og den andre er stasjonert på Ytrøygrend i Ytre Solund.

SO01

På 90-talet byrja selskapet også å utføre diverse skule- og bygderuter for Fjord1 Fylkesbaatane. I tillegg har det i dei seinare åra også vore ein auke i etterspurnaden etter charter, opplevingsturar og utleige. Vidar Hop Skyssbåter AS har idag ein flåte på 6 båtar: MS Solund, MS Solundøy, MS Solvind, MS Fjordcruise, MS Solvik og MS Solvær. I tillegg drifter vi MS Solundir som går i rute Gulen - Ytre Solund.

 

 

 

 

 

Kontakt

Vidar Hop TLF: 975 24 616
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vakt 24 t TLF: 970 18 145
Fartøy:  
MS Solund TLF: 970 18 145
MS Solundøy TLF: 957 89 635
MS Solvind TLF: 958 49 972
MS Solundir TLF: 918 82 600
MS Solvik TLF: 468 44 354
MS Fjordcruise TLF: 976 56 800
Rutebestilling:  
Kolgrov - Utvær: TLF: 970 18 145
Nord-Solund: TLF: 958 49 972
Gulen - Ytre Solund: TLF: 918 82 600