COVID 19 - Tiltak ombord f.o.m. 3. november 2020

Til våre reisande med lokalbåtruter i Solund

Som fylgje av den aukande smitta i landet innfører vi frå idag krav om munnbind for alle reisande ombord på våre farty lokalt i Solund. Vi ber dykk også om å fylle ut dette skjemaet før ombordstigning. Skjemaet skal skrives ut for manuell utfylling og leveres ombord på båten. Alternativt kan skjemaet fylles ut digitalt og sendes til post@vidarhop.no med navn på båt og dato i emnefeltet. 

Dersom du ikke har munnbind kan du få dette ombord.