SMS-varsling ved driftsavvik

Vi kan no tilby SMS-varsling om endringar i trafikken på to av våre samband, Barmsund - Barmen og Namsos - Rørvik - Leka som har oppstart 1. februar 2020. For å melde deg på denne tenesta, sender du ein SMS til tlf nr 26001 med teksten:

For sambandet Barmsund - Barmen:        vidarhop barmen

For sambandet Namsos - Rørvik - Leka:   vidarhop namdal    (Aktiv frå og med 1. februar 2020.)

AVMELDING 

Send SMS til tlf nr 26001 med teksten:

For sambandet Barmsund - Barmen:        vidarhop barmen stopp

For sambandet Namsos - Rørvik - Leka:   vidarhop namdal stopp