VIKTIG MELDING - CORONA-VIRUS

Vidar Hop Skyssbåter AS innfører fylgjande strakstiltak for å begrense smittefaren ombord på våre farty:

BILLETTERING

Generelt på alle ruter vil det ikke bli utført kontant billettering. Andre betalingsmåter vert vurdert i kvart tilfelle. 

NAMSOS - RØRVIK - LEKA

- Passasjerkapasitet kan bli satt ned ved behov for å tilfredstille anbefalinger fra myndigheiter.

BARMSUND - BARMEN

- Passasjerkapasitet kan bli satt ned ved behov for å tilfredstille anbefalinger fra myndigheiter.

Reisande med bil vert oppmoda om å sitje i bilen under overfarten. 

GULEN - YTRE SOLUND

- Passasjerkapasitet kan bli satt ned ved behov for å tilfredstille anbefalinger fra myndigheiter.

BESTILLINGSRUTER LOKALT I SOLUND

HERSVIK - SALTSKOR og KOLGROV - UTVÆR

- Passasjerkapasitet kan bli satt ned ved behov for å tilfredstille anbefalinger fra myndigheiter.

SKULERUTA HARDBAKKE - NÅRA - MJØMNA

Ruta går som vanleg, men vi ber reisande ta kontakt på tlf 970 18 145 dersom det er behov for skyss. Dette for å ha kontroll på kven som har behov for skyss til skulen. 
Passasjerkapasitet kan bli satt ned ved behov for å tilfredstille anbefalinger fra myndigheiter.