Tur til Utvær

Utvær Fyr er det vestlegaste fyret på kysten av Noreg. Fyret er eigd av Kystverket og om du vil besøkje fyret krev dei at du blir guida av godkjent personell.

Kontakt oss for meir informasjon!