395 Gulen - Ytre-Solund

Ruta mellom Gulen og Ytre-Solund for Fjord1 blir utført av MS Solundir. Skipstelefon og bestilling av ruter tlf. 918 82 600

Avgangar

Kontaktinfo

MS Solundir

+47 918 82 600