HARDBAKKE - KOLGROV - UTVÆR

Ruteinfo Hardbakke-Kolgrov-Utvær

 Frå 1.Mai i år er det nye kontrakter på lokalbåtrutene i Solund og Gulen. Dette har ført til nokre endringar, hovudsakleg på ruta Hardbakke-Kolgrov-Utvær. Stoppa på Indrevær og Utvær, vil frå no av betjenast som 12 veker sommarrute, i tillegg til 12 enkeltdagar som kan fordelast resten av året.

Sommerruta for 2022 blir i vekene 24-35. Det blir i desse vekene ordinære ruter for tirsdagar, fredagar og søndagar. Fordelinga av ekstraturane er ikkje heilt fastsett, men i førsteomgang blir det sett opp rute fredag, og søndag i vekene 20-23.

 Når det gjeld stoppestadane Husøy, og Notøy, vil det her bli heilårsproduksjon slik som før.

Dette er ei tingingsrute og ALLE må tinge plass på tlf: 970 18 145 seinast kl 2000 dagen før reisedagen. 

Sjå Skyss.no for meir ruteinformasjon 

                            Skuledagar

  Tirsdag Fredag Tirsdag Fredag Søndag
Hardbakke 0845 0845 0740 0740 |
Nåra | | | | |
Kolgrov | | x x |
Indrevær | | | | |
Husøy | | | | |
Notøy | | | | |
Utvær 0915
0915 0835 0835 |
           
Utvær 0920 0920 0840 0840 |
Notøy x x 0850 0850 |
Husøy x x 0855 0855 |
Indrevær x x 0900 0900 |
Kolgrov x x 0910 0910 |
Nåra 0945 0945 | | |
Hardbakke 1010 1010 0950 0950 |
           
           
Hardbakke 1810 1810 1810 1810 1615
Nåra xb xb xb xb |
Kolgrov 1900 1900 1900 1900 x
Indrevær x x x x |
Husøy x x x x |
Notøy x x x x |
Utvær 1930 1930 1930 1930 1715
           
Utvær 1935 1935 1935 1935 1720
Notøy | | | | 1730
Husøy | | | | 1735
Indrevær | | | | 1740
Kolgrov x x x x 1750
Nåra | | | | |
Hardbakke 2030 2030 2030 2030 1830