Assessor

Om du har fått nytt mannskap på dine hurtigbåtar båtar treng dei godkjenning frå ein sertifisert hurtigbåtassessor. Eksisterande mannskap treng også oppdatering eller fornying av sine kvalifikasjonsbevis.

Vi kan tilby assessortjenester gjennom vår assessor som har fått slik godkjenning hos Sjøfartsdirektoratet. Godkjenninga er gitt etter godkjent Hurtgbåtassessor kurs i regi av Hurtigbåtenes Rederiforbund (HRF)