Ruteinformasjon

Ruteinfo Hardbakke-Kolgrov-Utvær 

Frå 1.Mai i år er det nye kontrakter på lokalbåtrutene i Solund og Gulen. Dette har ført til nokre endringar, hovudsakleg på ruta Hardbakke-Kolgrov-Utvær. Stoppa på Indrevær og Utvær, vil frå no av betjenast som 12 veker sommarrute, i tillegg til 12 enkeltdagar som kan fordelast resten av året.

Sommerruta for 2022 blir i vekene 24-35. Det blir i desse vekene ordinære ruter for tirsdagar, fredagar og søndagar. Fordelinga av ekstraturane er ikkje heilt fastsett, men i førsteomgang blir det sett opp rute fredag, og søndag i vekene 20-23.

 Når det gjeld stoppestadane Husøy, og Notøy, vil det her bli heilårsproduksjon slik som før.

 

MERK at dersom du nyttar "Planlegg reise"-modulen under, vil du kunne få andre tider. I tilfelle informasjonen er ulik det som ligg i oversikten på våre sider, er det vår oversikt som er gjeldande og korrekt. 

Klikk elles på direkte-link til rutene våre under for info om rutetider og bestilling av plass på våre ruter.  

Skuleruta Hardbakke - Nåra - Mjømna følgjer skuleåret. Skuleruta for 2021/2022 finn du her

Namsos - Rørvik - Leka:

Få SMS-varsling om trafikkendringar.